نوشته‌ها

بچه همستر ها

بچه همستر ها که باید تا ۱۰ روز از شیر مادر تغذیه کنند و پس از آن می توانند از سبزیجات نرم تغذیه شوند (مثل بروکلی) باید بدانید که آن ها به مرور می توانند از قلات و دانه پارس نیز تغذیه کنند که این پروسه فقط ۱۵ روز زمان می برد تکثیر همستر ها بسیار سریع و آسان است ولی اگر جا برای نگهداری تک تک آن ها ندارید لطفا دست به این کار نزنید زیرا به زودی این بچه ها بالغ می شوند و با هم تا حد مرگ دعوا می کنند.