Showing 1–15 of 21 results

0 out of 5
0 نظر(s)

خوکجه هندی موکوتاه

80,000 تومان
80,000 تومان
0 out of 5
0 نظر(s)
خوکچه هندی ها حدود 8 سال عمر می کنند کاملا گیاه خوارند و هیچ بیماری مشترکی با انسان ندارند
0 out of 5
0 نظر(s)

خوکچه هندی

80,000 تومان
80,000 تومان
0 out of 5
0 نظر(s)
هر سه ۳ ماه دارند کاملا سالم و غذا خور
500,000 تومان
0 out of 5
0 نظر(s)
فروش یک گله ۵ عددی خوکچه هندی ۴ عدد ماده که ۲ عدد حامله اند و یک عدد نر نژاد دار درجه یک این گله برای کسانی که می خواهند تکثیر کنند بسیار مناسب است
0 out of 5
0 نظر(s)

خوکچه هندی ماده بالغ

110,000 تومان
110,000 تومان
0 out of 5
0 نظر(s)
ماده بالغ بوده و آماده برای جفت گیری هست
0 out of 5
0 نظر(s)

خوکچه هندی ماده بالغ

110,000 تومان
110,000 تومان
0 out of 5
0 نظر(s)
این ماده حدود ۶ ماه سن دارد آماده برای جفت گیری
0 out of 5
0 نظر(s)

خوکچه هندی ماده بالغ حامله

150,000 تومان
150,000 تومان
0 out of 5
0 نظر(s)
این خوکچه حامله است و بین ۲ تا ۴ عدد زایمان خواهد کرد
0 out of 5
0 نظر(s)

خوکچه هندی ماده بالغ حامله

150,000 تومان
150,000 تومان
0 out of 5
0 نظر(s)
این خوکچه حامله است و بین ۲ تا ۴ عدد زایمان خواهد کرد  
150,000 تومان
0 out of 5
0 نظر(s)
بسیار زیبا ماده ۱ ماه نژاد آمریکایی صورت خرسی که مانند نژاد های دیگر پوزه ندارد مناسب برای خاص پسندان
0 out of 5
0 نظر(s)

خوکچه هندی مو کوتاه

80,000 تومان
80,000 تومان
0 out of 5
0 نظر(s)
خوکچه هندی موکوتاه 3 رنگ 2 ماه کاملا سالم نر
0 out of 5
0 نظر(s)

خوکچه هندی موکوتاه ۱٫۵ ماه

80,000 تومان
80,000 تومان
0 out of 5
0 نظر(s)
بسیار زیبا و باهوش و سالم و البته شیطون
0 out of 5
0 نظر(s)

خوکچه هندی نر بالغ مو بلند فشن

300,000 تومان
300,000 تومان
0 out of 5
0 نظر(s)
این نر بالغ و حدود ۶ ماه سن دارد از نژاد اصیل و خاص می باشد
250,000 تومان
0 out of 5
0 نظر(s)
این نژاد یک نژاد آمریکایی می باشد که در مقایسه با بقیه نژاد ها صورت این خوکچه پوزه ندارد و صورت آن ها خرسی می باشد بسیار پشمالو و آرام می باشد مناسب برای خاص پسندان.