میمون مارموست Marmoset Monkey

این میمون ها بسیار کوچک هستند آن ها دم گیرنده ندارند و به جای ناخن چنگال دارند .

طول آن ها برابر با ۱۹ سانتی متر و وزنشان ۲۶۰ گرم می باشد آن ها طولی حدود ۱۲ سانتی متر دارند .

بردرکالی

سگ بردرکالی باهوش ترین سگ جهان

این سگ زیبا که باهوش ترین سگ دنیاست و از نظر هوش در جایگاه اول قرار دارد طول عمری حدود ۱۰ تا ۱۷ سال دارد آن ها بین ۱۵ تا ۲۰ کیلو وزن می گیرند که البته ماده ها بین ۱۲ تا ۱۹ کیلو و نر ها بین ۱۴ تا ۲۰ کیلو گرم می باشند طول آن ها بین ۴۵ تا ۵۸ سانتی متر میباشد که نر ها ۴۸ تا ۵۶ و ماده ها ۴۶ تا ۵۳ یانتس متر می باشند .

غورباقه هورن فراگ

این دوزیست زیبا که با نام هورن فراگ و با پکمن فراگ شناخته می شود یک دوزیست بسیار زیبا می باشد با عادت های غذایی جالب و آن اینکه این جاندار زیبا همه چیز می خورد (عقرب و موش و ….)

از لحاظ نگهداری بسیار آسان می باشد و سایز آن نهایتا ۲۰ سانتی متر می باشد .